lauantai 4. huhtikuuta 2015

Suomi elää edelleen myös metsästä


Suomen pinta-alasta 75 % on metsää. Meillä metsää on siis kaikkialla, toisin kuin Keski-Euroopassa. Brysselissä tiedetään metsistä vähän ja tämä tietämättömyys saattaa olla suurempi haitta Suomen metsätaloudelle kuin puhtaan ideologiset seikat.

EU on ryhtynyt maailman metsäpoliisiksi, jonka tekemistä ohjaa ongelmalähtöinen näkökulma, vaikka oikeasti Euroopassa ja etenkään Suomessa ei ole mitään metsäkriisiä. Metsävarat eivät vähene. Metsämme ovat lisäksi hiilinielu.

Suuri kysymys onkin, hyväksyykö EU metsien taloudellisen hyödyntämisen myös tulevaisuudessa.

Suomen viime vuosien heikentynyttä bruttokansantuotteen kehitystä selittävät tietoliikennesektorin ja paperiteollisuuden vaikeudet. Vaikka näiden toimialojen ongelmat ovat muissa maissa samantapaisia, on niiden merkitys Suomessa suhteellisesti suurempi. Elektroniikkateollisuus ja paperiteollisuus ovat kumpikin vastanneet noin 20 prosenttiyksiköstä teollisuuden jalostusarvosta. Talouskriisin myötä nämä luvut ovat puolittuneet, eikä ole vahvoja merkkejä tämän kehityksen kääntymisestä. On kuitenkin hyvä huomata, että jos tarkastelusta putsataan pois tietoliikennesektori ja paperiteollisuus, Suomen muu vienti on kehittynyt kohtalaisen hyvin: samaa tahtia tai jopa paremmin kuin Ruotsin.

Julkaisusta "Strategia Suomelle", VNK 5/2015, Vartiainen & Borg


Onneksi metsästä saa jalostettua muutakin kuin paperia. Puupohjaisesta biomassasta voidaan jalostaa kestävällä tavalla tulevaisuuden tuotteita. Perinteisten puu-, paperi- ja kartonkituotteiden lisäksi energia, uudet innovatiiviset tuotteet (esim. biokomposiitit, pinnoitteet, tekstiilikuidut) sekä tuotantoresursseja säästävät teknologiat ovat metsäteollisuutemme tulevaisuutta. Suomen metsillä voi olla suuri rooli EU:n biotalouden rakentamisessa. Biomassan työllisyysvaikutukset ovat maaseudulla suuria.

Viime aikojen hyvät uutiset Äänekoskelta ja Varkaudesta kertovat siitä, että Suomi elää edelleen vahvasti myös metsästä.

Vielä ei siis kannata heittää moottorisahaa lepikkoon… Katso lyhyt videoni aiheesta:


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti