keskiviikko 19. marraskuuta 2014

Lomautukset vai veronmaksajan lompakolle?

Vielä jatkan talousarviokokouksen ruotimista. Lomautuksistakin siellä puhuttiin jotain.

Lomautukset on tapa säästää. Ne eivät siis ole työntekijöiden kiusaamista tai mikään rangaistus, vaikka ne tuntuvatkin todella epämiellyttäviltä kaikista osapuolista.

Lomautuksiin mennään aina pakon edessä ja niiden avulla on tarkoitus estää irtisanomisia tai konkurssi. Lohjan kaupungilla ei tosin irtisanomisten uhkaa ole viiden vuoden suoja-ajan takia ja kunnan "konkurssiinkin" on aina pelastaja löydettävissä, mutta tilanne on meillä kuitenkin yhtä vakava. Talous sakkaa, eikä aina pitäisi voida vain korottaa veroja, vaan välillä on tarkasteltava omaakin tekemistä kriittisesti.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on esittänyt lomautuksia yhdeksi lisäkeinoksi saada talous paremmin tasapainoon. Viime vuonna esitimme, että hallintohenkilöstöä lomautettaisiin, mutta ei operatiivisessa työssä olevia. Tätä ei noteerattu. Tänä vuonna oli jo sitten pakko esittää, että kaikki lomautetaan viikoksi ja yli 4000 € tienaavat kahdeksi viikoksi (paitsi lääkärit).

Pelkkä ajatuskin lomautuksista on raskas, mutta pakon edessähän näitä mietitään. Se, että vastapallona ilmaan on heitetty ns. italialaisen hidastetelulakon uhka, kertoo omaa tarinaansa. Mutta tämmöistä on todella ääneen lausuttu päin naamaa. Jokseenkin erikoista ja mieleen nouseekin pari tähän nyt kirjaamatta jäävää ajatusta.


Lomautusten suunnittelussa huomioitavaa

Lomautusten linjaamisesta toin ryhmäpuheenvuorossa esiin näitä näkökohtia:

Lomautusohjelman on oltava selkeä ja se on tehtävä pian. On saavutettava vähintään kolmen miljoonan euron nettosäästöt. Arviohan on, että kahden viikon yleiset lomautukset toisivat säästöä laskennallisesti viisi miljoonaa euroa bruttona.

Lomautukset tulee ajoittaa ja kohdentaa siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa kuntalaisille ja minimoidaan myös työntekijöille ja työyhteisöille tuleva haitta. Työntekijöitä tulee kuulla lomautusten ajankohdasta, mutta sääntö silti on, että työnantaja määrää lomautusten ajankohdan.

Lomautuksissa ja säästöissä tulee painottaa sellaisia toimialoja, joissa palvelukysyntä on tällä hetkellä selvästi hiipunut (esim. omakotitonttien kaavoitus on nyt jopa ylitarjonnan puolella) ja/tai joiden toteuttaminen ei kuulu kunnan peruspalveluihin, kuten esimerkiksi viihdepalvelut (esim. orkesteri) ja muut vapaa-ajan viettoon liittyvät toiminnot.

Lomautuksia ei tule tietenkään kohdentaa sellaisiin tehtäviin, joihin pitäisi välittömästi palkata sijainen! Kaikilla työpaikoilla on kuitenkin myös lukuisia sellaisia tehtäviä, joissa 1-2 viikon yllättävän sairauspoissaolonkaan takia ei sijaista tarvitse palkata.

Lomautukset voidaan toteuttaa täysinä viikkoina esim. kesälomien yhteydessä tai lyhennettynä työaikana esimerkiksi siten, että koko kevätkauden ajan perjantaisin työaika päättyy klo 12 kaikissa soveltuvissa työpisteissä. Kymmenessä viikossa eli reilussa kahdessa kuukaudessa saataisiin kasaan viikon lomautukset aiheuttaen kuitenkin vain mahdollisimman pientä haittaa kuntalaisille ja työntekijöille.

Lomautusten lisäksi tulisi suhtautua kannustavasti ja joustavasti lomarahojen vapaaksi vaihtamiseen ja muihin vapaaehtoisiin palkkakustannuksia säästäviin menettelyihin. Nykyäänhän on monilla työpaikoilla todella yleistä vaihtaa lomarahat vapaaksi ihan vapaaehtoisesti ja "lomauttaa" itse itsensä.

Lohjalla näitä lomautuksia ei kuitenkaan tutkittu ajallaan ja asiallisesti ja hätäpäissään talousarvioon lisätty "vaatimuskin" näistä painuu aikataulullisesti vasta kesäkuun 2015 loppuun eli sössitään koko homma väärällä ajoituksella. Eipä tule kannattamaan. Mutta tätäkö juuri halutaankin? Tulee tuskaa muttei mitään hyötyä. Voidaan sitten unohtaa koko juttu.

Ollos vaan hyvä veronmaksaja, rasituksesi siis pompsahti ensi vuodeksi 20,5 %:iin. Nyppii. En voi/osaa auttaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti