keskiviikko 13. helmikuuta 2013

Ensimmäinen valtuustoaloitteeni

Jahas, taas on istuttu yksi ilta Lohjan valtuustossa. Ihan hyvä kokous. Tonttien hinnoista käytiin mielenkiintoista keskustelua.

Tein ensimmäisen valtuustoaloitteeni. Koko ps-valtuustoryhmämme lähti siihen mukaan. Kokouksen jälkeen sain aloitteesta kolmet kehut ryhmämme ulkopuolelta. Tulipa hyvä mieli.

Tässä alla aloite kokonaisuudessaan. Muitakin perusteluja tälle asialle on, mutta koitin pitää tekstin superlyhyenä. Lisäperuste on mm. se, että pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan henkilön asiakasmaksu (85 % konfiskointi nettotuloista) ei saa ylittää todellisia tuotantokustannuksia, eli siksikin hinnat on tiedettävä, mutta oletin - virheellisesti- että edes siltä osin Lohjalla hinnat tiedetään jo entuudestaan. Ei kuulema tiedetä. Hmm...sitä aiheellisempi tämä aloite.ALOITE SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TUOTANTOHINTOJEN SELVITTÄMISESTÄ JA JULKAISEMISESTA


Kustannuskehityksen hallitsemiseksi kuntien tulee tuntea oman palvelutuotannon kustannukset. Tämä on tärkeää myös palvelusetelin sekä palvelualoitteen käyttöönoton mahdollistamiseksi. Esimerkiksi palvelusetelin arvo ei saisi lähtökohtaisesti koskaan ylittää kunnan omia tuotantokustannuksia.

Jotta kuntia voidaan vertailla sekä toisiinsa että yksityisen sektorin palveluntuottajiin, tietojen kuntien oman tuotannon kustannuksista ja käytetyistä laskentatavoista tulee olla julkisia. Tässä aloitteessa tarkoitetusta tavasta selvittää ja julkaista omakustannushinnat toimii hyvänä esimerkkinä Jyväskylän kaupungin tapa toimia.    

Esitämme, että Lohjalla selvitetään sosiaali- ja terveyspalveluiden oman tuotannon suoritehinnat riittävän laajasti ja yksityiskohtaisesti ja että nämä tiedot julkaistaan kaupungin internetsivuilla.


Lohjalla 13.2.2013

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta
Piritta Poikonen

      


Lisätietoja:


Esimerkkejä suoritehintojen esittämistarkkuudesta ja -tavasta:
Laskentaperusteita:

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/56481_JYTE_suoritelaskennan_perusteet.pdf

2 kommenttia: