torstai 26. kesäkuuta 2014

Vaisu SOTE-ratkaisu

Eilen illalla se sitten saatiin: SOTE-rakenteen malli. Itse en ole saanut käsiini kuin nuo STM:n diat ja tiedotteen asiasta ja niiden perusteella olen hieman pettynyt parlamentaarisen työryhmän tuloksiin. Ehkä asetin odotukseni liian korkealle.

Kun vertaa edellisen suuren SOTE-sovun aikaan (maaliskuu 2014) linjattuja asioita ja nyt (kesäkuu 2014) sovittuja asioita, niin eipä nyt paljoa uutta tullut. Sopu sentään säilyi. Ja paljon lykättiin alueille väännettäväksi: kerran neljässä vuodessa alueilla tehdään "järjestämispäätös", jonka sisältö on hyvin tärkeä.

Järjestämisvastuu ja palveluiden tuottaminen saatiin sentään jotenkin erotettua toisistaan, mutta luotiin samalla uusi käsite "tuottamisvastuu". Mitä lie tarkoittaneekaan... Tuottamisvastuussa oleminen edellyttää mm. omaa henkilöstöä ja kykyä vastata ehkäisevistä, hoitavista ja kuntouttavista sote-palveluista yhtenäisenä kokonaisuutena. Tuottamisvastuussa voi olla kunta tai kuntayhtymä, joiden hallinto määräytyy kuntalain mukaan. Tuottamisvastuiset kunnat tai kuntayhtymät valitsee ja päättää sote-alue. Yksi kysymys kuuluukin: voiko yksityinen yritys perustaa esim. terveyskeskuksen jatkossa? Tällä hetkellä tulkinnat vaihtelevat laidasta toiseen. 

Mielenkiintoista on, että tärkeän järjestämispäätöksen valmistelussa ovat mukana myös tuottamisvastuussa olevat tahot eli kunnat tai kuntayhtymät. Järjestelmä säilyy siis hyvin kuntavetoisena, kun tuottamisvastuussa olevat kunnat tai kuntayhtymät osallistuvat sote-alueen järjestämispäätösten valmisteluun oletettavasti varsin voimakkaasti ja kuntien edustajat ovat lopullisia järjestämispäätöksiä tekemässä.


Tavoitteissa piisaa, mutta keinoja puuttuu

Keinoja uudistuksen hyvien tavoitteiden saavuttamiseksi esiteltiin eilen kovin kovin vähän. "Keinot" otsikon alla oli lueteltu lähinnä hyviä tavoitteita! Tai sitten niin ylimalkaisia keinoja, että ei niillä vielä mitään sellaisenaan saada aikaan. Eihän tällainenkaan maininta ole mikään keino, vaikka se sellaiseksi on lueteltu: "Hallinnon ja rakenteiden tulee varmistaa hyvin toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto." Joo-o, pitää pitää varmistaa, mutta miten? Se olisi se keino. Itse asiassa kaikki nyt "keinoiksi" nimetyt asiat olivat esillä jo keväällä, mutta silloin samoin sanoin esitellyt asiat oli otsikoitu "tavoitteiksi"... En tiedä itkeäkö vai nauraa.

Tässä tavoitteita keväältä 2014...


...lisää tavoitteita keväältä 2014...


Ja kas näin tavoitteet olivat muuttuneet keinoiksi kesään mennessä...


Viiden alueen mallissa pysyminen on hyvä juttu, ettei homma leviä pitkin maita ja mantuja. Itse olen asiantuntijoita kuultuani alkanut viehättyä jopa vain yhden valtakunnallisen mallin ajatuksesta. Nyt hahmotellut tulevat SOTE-alueet ovat itsessään kuntayhtymiä, joiden rahoitus tulee kunnilta kapitaatioperiaatteella. SOTE-alueet taas puolestaan rahoittavat palvelut, joita pääasiassa taitavat tuottaa nuo "tuottamisvastuulliset" kunnat tai kuntayhtymät. Ei niin kovin linjakasta, kuin mitä keväällä kehuttiin.

Uudistus ei ainakaan tässä vaiheessa tuo esiin yksilön valinnanvapauden lisäämistä julkisen ja yksityisen sektorin palveluiden välillä. Myöskään jo olemassa olevaa valinnanvapautta julkisen sektorin sisällä ei mitenkään mainita saati korosteta – vaikka siinähän on mitä parhain keino saada palvelun laatua tasattua kysynnän ohjautumisen seurauksena.


Keskittämisen periaatteet kirjataan

Laissa tullaan määrittelemään kriteerit sille, milloin palveluja voi keskittää. Se on mahdollista vain, jos palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista tai kalliita investointeja taikka palvelujen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas toteuttaminen edellyttävät keskittämistä. No hei: eihän keskittämistä ole ennenkään huvin vuoksi tehty, vaan juurikin em. perustein. Ei terveyskeskuksiakaan lakkautella kiusan takia eikä edes vain säästöjen vuoksi, vaan etäisiin pikkuterveyskeskuksiin on esimerkiksi vaikea saada lääkäreitä, koska lääkäreiden ammatilliset tavoitteet ovat joko korkeammalla tai sitten nuoret lääkärit kokevat työnteon liian epävarmaksi ilman kollegoiden tukea, joka pikkuterkkareista puuttuu.

Itse uskon HUS:n valtuustossa saamieni tietojen perusteella suuruuden ekonomiaan terveyspalveluiden tuottamisessa. Ainakin HUS:ssa on saatu aikaan hyvää potilasturvallisuutta kohtuuhinnalla ja näiden tulosten on todisteltu syntyneen juurikin suuruuden ekonomian ansiosta.


Ydinkysymykset: kuinka nopeasti ja kuinka lähelle lääkäriin pääsee

Lopulta kaikki kilpistyyy monen kansalaisen näkökulmasta pääosin näihin kahteen kysymykseen:
1) kuinka nopeasti pääsen lääkäriin
2) kuinka pitkä matka lähimpään lääkäriin on.

Itse painotan henkilökohtaisesti sitä
1) kuinka nopeasti pääsen
2) laadukkaaseen hoitoon.
3) Välimatka on minulle vähempiarvoinen seikka. Olen valmis matkustamaan aika paljonkin kauemmas, kunhan minun ei tarvitse istua käytävillä odottamassa tuntitolkulla. Etenkin jos pitkän välimatkan päässä tiedän vielä pääseväni huippulääkärille.


Alueelliset erot ovat todellinen ongelma

Alueelliset erot terveyspalveluissa ovat Suomessa todellisuutta. Mutta sekään ei mene ihan niin kuin voisi etukäteen luulla eli että "etelässä hyvää, pohjoisessa huonoa". Todellisuus on toista. Esimerkiksi lonkan tekonivelleikkauksissa Pohjois-Karjala pärjää hyvin hinnan ja laadun arvioinnissa, TYKS taas huonosti. HYKS pärjää laadussa, mutta on hieman kallis, mutta ei läheskään niin kallis kuin saman laatutason Itä-Savon alue. Rintasyöpähoitojen osalta tilastot ovat kuulemma vielä karumpia, mutta niitä tuloksia en ole vielä itse nähnyt. Nykyistä tasaisemman laadun ja sitä myöten kansalaisten tasa-arvon paraneminen on yksi tärkeimmistä SOTE-uudistuksen hyödyistä. Jos se tasaisempi ja parempi laatu saadaan vielä nykyistä tehokkaammin aikaan, hurraa.


Tyytyväisyyttä ja pettymystä tulkitsijasta riippuen

Olen käynyt ensikommentteja SOTE-ratkaisusta läpi. Kuntaliitto on tyytyväinen koko homman ja palveluiden tuottamisen kuntavetoisuuteen. Lääkäriliitto on pettynyt siihen, ettei uudistus paranna palveluiden saatavuutta. Samoin pettymystä viesti Suomen Yrittäjät, koska valinnavapaus ei lisäänny. Terveyspalvelualan Liitto kyyseenalaistaa sen, että muuttuuko tällä oikeasti mikään. Samaa minäkin pohdin. Siis ainakaan jo maaliskuussa päätettyyn nähden. Paljon melua tyhjästäkö eilinen show? Toistan kuitenkin vielä: sopu sentään säilyi!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti