keskiviikko 2. lokakuuta 2013

Lohjan PS:n kannanotto taloustilanteeseen

Länsi-Uusimaa 1.10.2013
Lohjan valtuusto työsti viime viikon lopulla kaksi päivää vuoden 2014 talousarviota. Työskentely oli hyvää, mutta tällaisessa taloustilanteessa tietenkin ennen kaikkea tuskaisaa. Paljon tärkeitä hankkeita, tarpeellista rahanmenoa
- ja tietenkin erittäin niukasti sitä rahaa! Veroprosentti noussee 20:een, mikä ei miellytä tietenkään ketään.

Keinoja säästää inhimillisesti järkevällä tavalla on melko vähän. Lisäksi hallintorakenteisiin on vielä kovin vaikea puuttua, koska koko henkilökuntaa koskee kuntaliitoksen tuoma viiden vuoden suojasääntö. Tuosta säännöstä voi olla perustellusti montaa mieltä, mutta on hyvä huomata, että meilläkin on suoja-ajasta kohta ensimmäinen vuosi kulunut. Monessa kunnassa edellisten liitosten aikarajat alkavat juuri nyt tulla täyteen ja rankatkin yt:t ovat jo päällä. Hankala sääntö, mutta siitäkin päästään lopulta yli.

Lohjan Perussuomalaisten valtuustoryhmä lähetti taloustilanteesta seuraavanlaisen tiedotteen, jota jo eilisessä Länsi-Uusimaassa siteerattiinkin osittain:


LOHJAN PERUSSUOMALAISTEN LAUSUNTO KAUPUNGIN TALOUDEN TULEVAISUUDESTA

"Lohjan Perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo, että Lohjan kaupungin talousarvion valmistelussa vuodelle 2014 tulee keskittyä erityisesti talouden rakenteiden uudistamiseen. Lohjan kaupungin velkamäärä on Uudenmaan vertailukuntia sekä maan keskiarvoa matalampi. Lohjan kaupungin korjausvelka on kuitenkin kasvanut jo huolestuttavalle tasolle. Mikäli asiaa ei ryhdytä nyt korjaamaan, on tulevina vuosina edessä paljon vaikeampia talouden tasapainottamistoimenpiteitä.

Lohjan kaupungin talous ei korjaannu tekemällä muutaman tuhannen euron leikkauksia budjettiin. Emme halua leikata kolmannen sektorin tarpeellisia tukia. Kolmas sektori tekee hyödyllistä työtä koko vuoden siinä missä esimerkiksi Tenori-päivät vaativat saman tuen vain yhtä viikonloppua varten.

Perussuomalaisten mielestä taloutta tulee korjata keskittymällä pääasiassa kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Monia sellaisia palveluja, jotka eivät ole lakisääteisiä, voidaan siirtää yritysten tai yhdistysten hoidettavaksi. Kaupunki voi tarvittaessa ostaa näitä palveluja kulloisenkin taloudellisen tilanteen ja tarpeen mukaan. 

Lohjan alueen koulurakennusten huono kunto ja sen takia tarvittavat väistötilat tulevat kaupungille kalliiksi. Lisävelalla voidaan uusia kouluhankkeita toteuttaa aiemmin ja samalla saadaan alueelle taloudellista toimeliaisuutta. Näillä hankkeilla saadaan oppilaille ja opettajille asianmukaiset ja terveyden kannalta sopivat tilat. Lisäksi homehtuneista rakennuksista voidaan luopua ja niiden paikalle kaavoittaa muuta rakennuskantaa, joista tulee osaltaan myyntituloja.

Perussuomalaisten mielestä Ojaniitun koulu- ja päiväkotihankkeen toteutus tulisi aloittaa jo tulevana vuonna. Tämänkaltainen investointi ei ole ns. syömävelkaa vaan se tulee helpottamaan vuosien 2015 ja 2016 tilakustannuksia. Velkamäärän kasvu tosin aiheuttaa rahoituskustannuksia, mutta niiden taso ei merkittävästi muutu nykyisestä vajaasta kahdeksasta miljoonasta eurosta, sillä korkotaso on maltillinen.

Samaan talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen tulisi Lohjan kaupungin luopua kaikista ylimääräisistä ja epätarkoituksenmukaisista kiinteistöistä nopeutetulla aikataululla. Kaikki ylimääräiset tilat lisäävät osaltaan kunnossapitokustannuksia, jotka ovat vuosittaisia toimintaan liittyviä menoja. Toimintamenojen leikkaaminen on keskeistä, jotta tulevaisuudessa saataisiin myös lainan takaisinmaksukykyä kasvatettua. Tämänkaltainen rakenteellinen muutos tuo parempaa liikkumavaraa tulevaisuuden talousarvioita tehtäessä.

Lohjan Perussuomalaisten valtuustoryhmä"

Ennemmin LEDejä kuin sammutettuja katuvaloja...!


Pienenä yksityiskohtana mainittakoon, että ehdotimme kaupungin ulkovalaistuksessa siirryttävän LED-tekniikan käyttöön. Lamppuinvestoinnit maksavat itsenä takaisin varsin nopeasti ja jatkossa on paremmin varaa pitää katuvalot pimeän aikaan myös päällä...!

Nythän on paikallislehdessä kirjoiteltu siitä, miten hankalaa on, kun valot on sammutettuna. Mielestäni ei ole lainkaan nykyaikaa, vaan suoranaista hölmöläisten hommaa, että kun kerran valaisinverkko on rakennettu, valoja pidetään nyt säästösyistä sammutettuina. Ihan pöhköä. Vihreiden ryhmän esityksessä oli sama LED-ehdotus, hyvähyvä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti