keskiviikko 28. elokuuta 2013

Porlan suunnitteluvaraus

Kesäloma on ollut kaupunkisuunnittelun osalta ohi jo aikaa sitten. Tässä on takana jo tutustumismatka Hämeenlinnaan ja Lahteen sekä seminaari Porlaan liittyen. Eilen oli superpitkä talousseminaari- ja kokouspäivä. Siihen päälle vielä puheenjohtajiston kokoontumiset ja kaikki sähköpostiliikenne. Valtuusto starttailee sitten syyskuun puolella.

Porinaa Porlasta

Länsi-Uusimaa 29.8.2013

Painavia ovatkin olleet asiat kaupunkisuunnittelun asialistalla... suurimpana Porlan alueen kehittäminen. Porla on Lohjanjärven ranta-aluetta, joka sijaitsee aivan keskustan tuntumassa. Tällä hetkellä alueella on vanhan kalanviljelylaitoksen jäljiltä laitokseen kuuluneita lammikoita. Rantaa pitkin kulkee asukkaille tärkeä rantaraitti. Alueella elelee lintuja ja kaloja ja se on monin paikoin hyvin luonnontilainen. Alue on päässyt aikojen saatossa rapistumaan pahasti. Toiset tykkää, toiset ei.

Lautakunta myönsi Lemminkäiselle suunnitteluvarauksen Porlan alueelle. Aikomus on suunnitella alueella asuinrakentamista, hotelli ja puistoaluetta. Rantaraittia ei katkaista.

Itse suhtaudun hankkeeseen positiivisen uteliaasti ja jopa kohtuullisen innostuneesti. Vihdoinkin, 30 vuoden pohtimisen ja keskustelun jälkeen saapui ensimmäinen sellainen konkreettinen ehdotus, jossa on myös rahoituspuoli mietitty. Porlan alueestahan on tehty hienoja ja kiehtovia suunnitelmia, joiden rahoittamiseen tosin tarvittaisiin veronmaksajien rahoja varsin paljon. Ja niitä rahoja ei tällaisina aikoina löydy. Eikä niitä ole kuluneina vuosikymmeninäkään löytynyt, vaikka suhdanteet ovat vaihdelleet.

Itse sitä paitsi pidän Lemminkäisen hahmottelemasta kokonaisuudesta paljon ja pidän sitä aidosti toimivana ja keskustan ranta-aluetta elävöittävänä. Vaikka kaupungille ilmaantuisi jostain nyt ylimääräistä rahaa jonkin muunkin vaihtoehdon toteuttamiseen, saattaisin silti aivan hyvin olla tämän nyt ehdotetun kokonaisuuden takana. Ymmärrän kyllä toista mieltä olevienkin lähtökohdat ja perustelut. Silti pidän alueen voimakastakin kehittämistä hyvänä asiana.

Kunhan suunnitelmavaihtoehtoja aletaan saada, päästään kunnolla arvioimaan, miltä alue näyttää ja miltä kokonaisuus vaikuttaa. Sanoin jo eilen lautakunnassa sen, että vaikka suunnitteluvaraus ei pysyvästi sido kaupunkia vielä mihinkään, annan itse kyllä jo tässä vaiheessa enemmän kuin pikkusormen, vaikken koko kättä annakaan. Eli vaikka lopulta joku ikkunan muoto tai seinän väri ei juuri minua miellyttäisikään, en enää muuta sellaisten makuseikkojen takia mieltäni, kunhan nämä elementit toteutuvat: katkeamaton rantaraitti, hotelli, puistoalue, asuminen.

Siispä keskustelu alkakoon ja jatkukoon vilkkaana koko suunnitteluvarauksen ajan eli vuoden 2015 loppuun saakka. Sitten päätetään lopullisesti.

Mitä nyt päätettiin?


Lautakunnan päätöksen esittelytekstin mukaan "suunnittelun lähtökohtana on alueen kehittäminen siten että Porlan alueelle rakennetaan toimitiloja rantapalveluineen (”Järvipalvelukeskus”), kerrostaloasumista ja entinen kalanviljelylaitos altaineen ja rakennuksineen kunnostetaan puistoksi (”Allaspuisto”). Rantaraittia ei tulla katkaisemaan."

Tässä vielä lautakunnan varsinainen päätösteksi:

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää varata Porlan alueen Lemminkäinen Talo Oy:lle suunnittelua varten 31.12.2015 saakka seuraavin ehdoin:
 
Suunnitteluvaiheen sekä asemakaavan muutoksen laatimiskustannukset tulevat varauksen haltijan kustannettaviksi. Asemakaavoituksen edellyttämät riittävät selvitykset, lausuntojen hankkiminen ja vaihtoehtojen tutkimiset sekä muut kaavaprosessiin liittyvät toimenpiteet tehdään suunnitteluvarauksen haltijan kustannuksella. Lemminkäinen tekee suunnitteluvarauksen edellyttämän suunnittelun ja selvitystyön omalla kustannuksellaan ja riskillään. Kaupungille ei aiheudu niistä mitään korvausvelvoitetta.
 
Asemakaavan tultua lainvoimaiseksi Lemminkäinen ostaa kaupungilta asuinrakennusoikeuden sekä hotellin sisältävän Järvipalvelukeskuksen rakennusoikeuden ja edellä mainittuihin toimintoihin tarvittavat aluevaraukset vähintään ennalta arvioitettavalla markkinahinnalla. Allaspuisto jää kaupungin haltuun ja se ja mahdollisesti myös alueella sijaitsevat rakennukset voidaan kunnostaa esim. asuin- ja toimitilarakennusoikeudesta saatavilla tuloilla myöhemmin tehtäviin päätöksiin pohjautuen.
 
Alueelle sijoittuvan, hotellin sisältävän Järvipalvelukeskuksen kehittämisessä toimivat Lohjan kaupunki ja Lemminkäinen kumppaneina, siten että toimitiloille löydetään operaattori(t) ja omistaja(t). Mikäli hotellin sisältävä Järvipalvelukeskus ei toteudu, eli sille ei Lemminkäiselle myönnettävän suunnitteluvarauksen aikana löydetä sijoittajaa ja operaattoria, ei Lemminkäiselle myöskään myydä Porlan alueelta asuinrakennusoikeutta.
 
Mikäli Lemminkäinen ei vuoden 2015 loppuun mennessä ole löytänyt yhdessä Lohjan kaupungin kanssa Porlan alueelle sopivaa kokonaisratkaisua, joka tyydyttää molempia osapuolia ja jonka pohjalta voidaan kaavoitus käynnistää, peruslähtökohtana on, että suunnitteluvarausta ei vuoden 2015 jälkeen edellä mainitulta pohjalta jatketa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti