keskiviikko 10. heinäkuuta 2013

Ei kiitos laaja-alaiselle yhteisvastuulle

Olen töissä Finanssialan Keskusliitossa ja mieltäni luonnollisesti painaa suomalaisen pankki- ja vakuutusalan pärjääminen eurooppalaisen sääntelypaineen ja jatkuvien lisävaatimusten alla. Suomalaiset tavalliset asuntolainojamme hoitavat pankit sekä kotejamme ja autojamme vakuuttavat vakuutusyhtiöt eivät ole finanssi- eikä eurokriisin syypäitä, eikä niiden elintila saa käydä liian ahtaaksi eikä toiminta kohtuuttoman vaikeaksi.

EU-komissio julkisti tänään, 10.7.2013, ehdotuksensa eurooppalaisesta pankkien kriisinratkaisumekanismista. Ehdotus ei kaikilta osin ihan tyydytä suomalaista toimialaa. Tässä pääosin Finanssialan Keskusliiton eli lyhyemmin FK:n tiedotteesta napattua tietoa:

FK kannattaa sinänsä mekanismin luomista, mutta yhteisen kriisirahaston sijaan mekanismin rahoituksen pitäisi perustua kansallisiin rahastoihin. Lisäksi pankkien taseet on puhdistettava ongelmaeristä ennen mekanismin käyttöönottoa.

Komission esityksen mukaan yhteinen kriisinratkaisumekanismi kattaa kaikki pankkiunionimaiden pankit. Uusi yhteinen kriisinratkaisuneuvosto valmistelee kriisinhoitotoimia koskevat päätökset ja valvoo niiden toimeenpanoa. Varsinainen päätöksentekijä on komissio. Kriisitoimien rahoittamisessa nojataan ensisijaisesti pankkien omistajiin ja velkojiin, kuten pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä esitetään (ns. bail-in). Mikäli lisävaroja tarvitaan, ne saadaan yhteisestä kriisirahastosta, johon kerätään pankeilta varoja riskiperusteisilla maksuilla. Komission esityksen mukaan mekanismi aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa.

Yhteinen kriisinratkaisumekanismi on keskeinen osa hyvin toimivaa pankkiunionia. Suomessa ollaan tyytyväisiä siihen, että komissio on antanut esityksensä. Yhteinen pankkivalvonta tarvitsee rinnalleen yhteisen kriisinratkaisumekanismin, joka takaa pankkien yhdenmukaisen kohtelun kriisitilanteissa.

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto on tarpeen, mutta EU-komissio ei ole sopiva mekanismin ylimmäksi päätöksentekijäksi. FK vastustaa yhteisen kriisirahaston perustamista. Se merkitsisi hyvin laaja-alaista yhteisvastuuta pankkiunioniin kuuluvien pankkien ja viime kädessä niiden asiakkaiden välillä. Kansallisten kriisirahastojen verkosto olisi parempi ratkaisu.

Kaikki pankkiunioniin kuuluvat pankit on saatettava terveelle pohjalle ennen kuin yhteinen kriisinratkaisumekanismi otetaan käyttöön. Tämä vie väistämättä aikaa, minkä vuoksi komission esittämä aikataulu ei ole realistinen. Kaikkien pankkien on täytettävä asetetut vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimukset, ja niiden taseet on puhdistettava ongelmaeristä. Pääomittamisen ja taseiden puhdistamisen pitää olla pankkien omistajien ja kotimaiden vastuulla.

* * * * *

HS uutisoi aiheesta otsikolla "Komissio haluaa sananvallan pankkien alasajossa".

Talouselämän mukaan myös Saksan valtiovarainministeriö on jo kertonut vastustavansa komission ehdotusta.

Aiemmin päivällä tämän asian kuvailtiin olevan "suurin määräysvallan siirto EU:n historiassa". Nämä eivät nyt siis ole mitään etäisiä pikkujuttuja. Nyt yritetään runnoa tällaista yhteisvastuuta ja tyrkkiä meitä väkisin kohti liittovaltiota. Näin se tapahtuu.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti